สายไฟ THW THAI UNION ( 90 M/ ม้วน )

สายไฟ THW ( 90 M/ ม้วน )

ผู้ผลิต : Thai Union

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สายไฟ THW ขนาด 1*1 ราคา 580 บาท ส่วนลด 50%
สายไฟ THW ขนาด 1*1.5 ราคา 770 บาท ส่วนลด 50%
สายไฟ THW ขนาด 1*2.5 ราคา 1,210 บาท ส่วนลด 50%
สายไฟ THW ขนาด 1*4 ราคา 1,870 บาท ส่วนลด 50%
สายไฟ THW ขนาด 1*6 ราคา 3,000 บาท ส่วนลด 50%
สายไฟ THW ขนาด 1*10 ราคา 4,930 บาท ส่วนลด 50%

ผู้ผลิต : Thai Union